ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

 • Λήψη Ιστορικού
 • Γενετική Συμβουλευτική
 • Κλινική Εξέταση Μαστών
 • Βιοψία Μαστού – FNA
 • Βιοψία Μαστού – Core Biopsy
 • Παροχέτευση Κύστεων
 • Αντιμετώπιση Φλεγμονών
 • Αντιμετώπιση Γυναικομαστίας
 • Θεραπεία Καλοηθών-Κακοηθών
  Παθήσεων

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • Υπέρηχος Μαστών
 • Ψηφιακή Μαστογραφία
 • 3D Ψηφιακή Τομοσύνθεση Μαστών
 • Μαγνητική Τομογραφία Μαστών

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

 • Χειρουργικές Επεμβάσεις Καρκίνου
  Μαστού
 • Βιοψία Φρουρού Λεμφαδένα
 • Αφαίρεση Αποτιτανώσεων Με
  Συρμάτινο Οδηγό Hook
 • Ογκοπλαστική
 • Επανορθωτική Μαστού
 • Αναδημιουργία Θηλής
 • Τatoo Θηλής
Scroll to Top